Komplexní individuální péče

Tato nová nabídka reaguje na potřeby člověka moderní doby. Jedná se o unikátní individuální přístup, který zahrnuje vše od výživového poradenství přes cvičení šité na míru až po individuálně vybírané masážní techniky. Jedinečnost nabízené nové služby spočívá v tom, že se vám věnuje jeden lektor, který může vhodně zkombinovat vše do jednoho komplexního balíčku. 

Jak taková služba vypadá? V první hodině během přátelského neformálního povídání a základní diagnostiky se stanoví momentální zdravotní stav a nastaví program individuální péče. Ta spočívá v doporučeních v oblasti výživy, v masážích a v individuálním cvičebním plánu. Masáže jsou voleny podle momentálních potřeb klienta - shiatsu, lymfatické, relaxační. Cvičení je rehabilitační, vycházející z vývojové kineziologie doc. Koláře, a východních technik - taiji, qigong,a yoga. Věnovat se vám bude zkušená lektorka RNDr. Hana Podhajská, která se pěstováním zdravého životního stylu zabývá již přes dvacet let. 

Program komplexní péče sestává z ošetření metodou shiatsu (dvakrát), lymfodrenáže (třikrát) a individuálně sestaveného cvičebního plánu - práce s HSSP a dechem. Cvičební plán je na 10 lekcí. Během pravidelného setkávání se s terapeutem vytvoří vztah, jaký by mezi ním a jeho klientem měl opravdu být. Tedy vztah založený na vzájemné důvěře - tak se účinky terapie ještě násobí. 

Cena komplexního balíčku je 5 900 Kč.